Door goed samenwerken zijn we echt efficiënter

Garry is manager van het Actuariaat


Mijn energie haal ik uit onze klantbediening en samenwerken 

“In 2003 ben ik bij SPF Beheer begonnen als aankomend actuaris. Het was voor mij een bewuste keuze om bij SPF Beheer te gaan werken: een kleinere pensioenuitvoerder met een breed werkveld. Hierdoor haal ik genoeg uitdaging uit mijn werk. Elke dag is veelzijdig en  anders. 


Eigen verantwoordelijkheid

In 2006 heb ik de opleiding tot actuaris succesvol afgerond en ben ik actuaris geworden. Als actuaris heb ik altijd veel verantwoordelijkheden gekregen, maar vooral ook genomen! In 2016 ben ik doorgegroeid tot manager van het actuariaat. Een uitdaging die ik met veel plezier aanga. 


Energie

Om onze klanten goed te kunnen bedienen is samenwerking van groot belang, zowel binnen het eigen team als met de andere teams. Ik merk dat we door goed samen te werken, ook daadwerkelijk efficiënter werken. Daarnaast draagt een fijne samenwerking bij aan een positieve sfeer op de werkvloer. Optimaal samenwerken en onze klanten bedienen, daar krijg ik energie van.


Meebewegen

De pensioenwereld is sterk in beweging. Dat komt onder andere door de steeds veranderde wet- en regelgeving. Als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik dat we continu moeten meebewegen. Dat geldt voor zowel de organisatie als de medewerkers zelf.” 

Actuariaat

De afdeling Actuariaat verzorgt alle actuariële werkzaamheden voor de pensioenfondsklanten. De taken omvatten zowel advisering als operationele werkzaamheden zoals jaarwerk, maand- en kwartaalrapportages en risico-gerelateerde berekeningen. We verrichten onderzoek en maken (gevoeligheids)analyses op uiteenlopende gebieden, zoals op het gebied van premiestelling en waarderingsgrondslagen. Verder bereiden we beleidsvoorstellen voor, zowel ad hoc als gerelateerd aan de bestuurlijke vergaderplanning.

Meer collega's