Wat doen wij?

Wij ondersteunen Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Bestuursondersteuning

Wij zorgen ervoor dat pensioenfondsbestuurders ‘in control’ zijn, zodat zij op een evenwichtige wijze belangen en risico’s kunnen afwegen. Daar staan we voor. Dat betekent dat we hen voorzien van heldere adviezen en rapportages en er voor zorgen dat bestuurders op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. 

Voor onze besturen zijn we toegankelijk, we werken intensief met ze samen en onderhouden daarbij prettige, persoonlijke contacten. En uiteraard zorgen we voor een goede en soepele afstemming tussen de pensioenfondsen en onze eigen organisatie. In onze bestuursondersteuning hebben wij een ondersteunende en regisserende rol, waarin partnership en goede service samenkomen. 

Korte lijntjes en open communicatie
Angela is senior Pensioenjurist

Vermogensbeheer

Een goed en verantwoord rendement is nodig om in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. Wij adviseren onze klanten over hun beleggingsbeleid en dragen zorg voor de uitvoering. We beheren een vermogen van ruim € 21 miljard. Vanuit hartje Utrecht beleggen we wereldwijd en in uiteenlopende beleggingscategorieën. Een groot deel van de beleggingen beheren we intern, met een eigen team van beleggingsspecialisten. Zo zijn we bijvoorbeeld trots op onze intern beheerde Strategische aandelenportefeuille en hebben we een eigen afdeling voor beleggingen in direct vastgoed. Daarnaast beleggen we ook een deel van het vermogen met behulp van zorgvuldig geselecteerde externe vermogensbeheerders. We staan bekend als een degelijke belegger. En daar zijn we trots op. Maar we doen het ook op innovatieve wijze: we zijn steeds op zoek naar nieuwe wegen om de rendement-risicoverhouding te optimaliseren. 

Van trainee tot portefeuille manager externe mandaten
Joseph is portefeuille manager Externe Mandaten

Pensioenadministratie

Deelnemers en gepensioneerden moeten het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Tot op de cent nauwkeurig. Daar moeten ze op kunnen vertrouwen. Dat is de kern van ons pensioenbedrijf. We administreren de pensioenregelingen van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer: van premieberekeningen en -inning, rechtenbeheer en registratie en uitbetaling van pensioenuitkeringen. En uiteraard de communicatie over deze processen. Een kostenefficiënt en flexibel ingerichte pensioenadministratie is hiervoor het centrale uitgangspunt. Daarom investeren wij continu in de verbetering van onze processen en systemen. En verschil maken in dit werk? Dat doe je met een team van goed getrainde en toegewijde mensen. Daar investeren we dan ook veel in. 

Volop ruimte om je te ontwikkelen
Cynthia is medewerker Servicedesk

Communicatie

Onze communicatie is gericht op een helder inzicht in de persoonlijke pensioensituatie en realistische verwachtingen bij deelnemers en gepensioneerden. IJkpunt hierbij is een persoonlijke en toegankelijke dienstverlening die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften. Voor onze klanten verzorgen we de dagelijkse contacten en communicatie met ruim 100.000 deelnemers en gepensioneerden en 100 werkgevers. 

Hiervoor zetten we een brede mix van communicatiemiddelen in, waaronder websites, digitale nieuwsbrieven, magazines, voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren (op locatie). We rijden voor onze klant bijvoorbeeld met een heuse pensioenbus door het land om deelnemers te bereiken. En uiteraard maken we het mensen ook online zo gemakkelijk mogelijk. We investeren in de verdere digitalisering van onze dienstverlening. In alles stellen we de deelnemers en gepensioneerden centraal. 

We zijn een compact en wendbaar bedrijf met betrokken medewerkers
Rogér is communicatie & channelspecialist bij de afdeling Klantcommunicatie